Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com
Organizirane prireditve
Udeležba na prireditvah
Povezave
Video vsebina

Predstavitev


Iniciativni odbor je organiziral ustanovni zbor, ki je bil dne 22.03.1994 ob 18. Uri v dvorani občine Murska Sobota. Ob tretji obletnici bojev slov. policistov in TO je bil dne v soboto dne 09.07.1994 prvi pohod bojev Pomurske policije na Območju Ljutomera na relaciji Šafarsko - Gibina - Šafarsko - Šprinc - Veščica - Presika - Stročja vas. Na prireditvi je sodelovala godba policije, specialna enota policije, ki je prikazala akcijo vpada v objekt na osnovni šoli Šafarsko. Slavnostni govornik  je bil Alojz Kuralt takratni poveljnik slovenske policije. Dogodek je v teh krajih imel zelo velik odmev, prav tako je bilo v časopisih več člankov o tem. Od takrat naprej so pohodi po poteh bojev Pomurske policije tradicionalni in ga vsako leto pripravi drugi pododbor. V letošnjem letu bo 15 pohod organiziral pododbor Gornja Radona.

Dne 16.01.1998 je bilo na ustanovni skupščini v  Sebeborcih ustanovljeno novo Policijsko veteransko društvo "SEVER" za Pomurje s sedežem v Murski Soboti na Ulici arhitekta Novaka  štev.5. Upravna enota Murska Sobota je dne 03.03.1998 izdala obvestilo o registraciji društva št. 026-41/98-7, s katerim je društvo registrirano pod reg štev.363.

Društvo v okviru policijske uprave Murska Sobota sodeluje tudi z društvom upokojenih delavcev organov za notranje zadeve Maksa Perca, športnim društvom policijske uprave in regionalnim klubom IPA.  Sodelovanje se kaže predvsem  pri organizaciji športnega in družabnega srečanja  v Odrancih, ki  že nekaj let poteka in je tudi postalo tradicionalno. In organizacijo izleta skupaj z društvom Maksa Perca.

Društvo je dejavno tudi na mednarodnem področju, saj že nekaj let sodelujemo z veterane iz Republike Hrvaške iz Vukovarja, kamor smo pred leti organizirali izlet.  Sodelujemo tudi z dvema madžarskima društvoma, ki nas vabita tudi na razne prireditve in športna tekmovanj ter nam pomagata  pri organizaciji izletov.

 

PVD »SEVER ZA POMURJE
Drago Ribaš
PREDSEDNIK DRUŠTVA

Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2024