Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com
Organizirane prireditve
Udeležba na prireditvah
Povezave
Video vsebina

Kadri


Sedež društva je na policijski postaji v Murski Soboti, na naslovu Ulica arhitekta Novaka 11, 9000 Murska Sobota.

Društvo sestavlja pet pododborov, ki so  združeni v policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje, ki šteje trenutno 447 članov.

Upravni odbor PVD Sever za Pomurje 2018-2012:

Drago Ribaš - predsednik 
Janez Vencelj - podpredsednik
Andrej Bračko - tajnik
Ksenija Herbaj - blagajničarka

Alojz Flisar - častni predsednik
Ciril Magdič - častni predsednik

Franjo Stančin - urednik spletne strani


Pododbor PU Murska Sobota:

1. Drago Ribaš, predsednik 
2. Anton Rozman
3. Borut Kocet

Pododbor policijske postaje Murska Sobota:

1. Iztok Trček, predsednik
2. Igor Klarič
3. Anton Pleteršnik

Pododbor policijske postaje Gornja Radgona:

1. Ljudmila Kovačič, predsednik 
2. Miran Lapi
3. Slavko Pelcl

IV. Pododbor policijske postaje Lendava:

1. Milan Osterc, predsednik
2. Franc Lutar 
3. Stane Topličar

V. Pododbor policijske postaje Ljutomer:

1. Franc Flegerič, predsednik
2. Janez Vencelj
3. Branko Kos

Nadzorni odbor:


1. Ladislav Vegi, predsednik
2. Janez Konrad 
3. Stanko Sakovič 

Častno razsodišče:

1. Milan Horvat
2. Aleksander Gracin
3. Marjan Horvat
4. Franc Pižmoht
5. Ludvik Bokan


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2024