Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Pravilnik

Datum: 30.05.2022

Obveščam vas, da je bil 27. 5. 2022 v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o sodelovanju policije z veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami, https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022074.pdf  

Sprejem pravilnika je še zadnji poskus odhajajočega ministra za notranje zadeve, da oteži ali celo onemogoči več kot korektno in vsestransko večletno sodelovanje naše zveze in društev Sever s policijo.

 

Naše sodelovanje z policijo je bilo praktično prekinjeno po imenovanju Antona Olaja za generalnega direktorja policije. Čeprav smo z njegovim predhodnikom podpisali letni načrt sodelovanja za 2021 in ga kljub "koronskim omejitvam" v prvem polletju 2021 brez večjih težav izvrševali, je MNZ uvedel revizijske nadzore v policijskih in drugih organizacijskih enotah MNZ, kjer so preverjali primere "oškodovanja državnega premoženja", ki bi naj izhajali iz izvajanja letnega načrta sodelovanja med Zvezo policijskih veteranskih društev in Policijo. Ugotovitve interne revizije so služile za obračun s “prvoodstavljeno” generalno direktorico policije Tatjano Bobnar in njenim namestnikom Tomažem Pečjakom, pri tem pa je minister povsem neumestno zlorabil Policijski orkester in Zvezo policijskih veteranskih društev Sever (izjave ministra v Delu 7. 1. 2022 v člankih Minister za red tudi pri glasbi in Nič več samopostrežbe s policijskim orkestrom). Minister je v svojih izjavah napovedal izdajo pravilnika, ki bo natančno uredil pravice policijskih veteranskih društev.  

V Zvezi policijskih veteranskih društev Sever si bomo prizadevali obnoviti dialog in sodelovanje z novim vodstvom MNZ in Policije, kar bi se naj odrazilo tudi v spremembah spornih določb pravilnika. 

Anton Pozvek 
Generalni sekretar ZPVD Sever

 

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2024