Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Skupščina PVD Sever za Pomurje 25.3.2011

Datum: 21.03.2011

V petek 25.3.2011 ob 13.00 uri je v sejni sobi Policijske postaje Murska Sobota potekala skupščina Policijsko veteranskega društva Sever za Pomurje.
Na skupščini je sodelovalo po sedem delegatov iz vsakega pododbora PVD Sever za Pomurje.

Skupščina je potekala po naslednjem programu:


13.00 Prihodi gostov in delegatov

13.30 - 15.00 Skupščina

- Otvoritev plenarnega zasedanja
- Izvolitev organov skupščine
- Pozdravi gostov
- Prestavitev poročil (Poročilo o delu 2010, Poročilo o finančnem poslovanju, Poročilo nadzornega odbora, Poročilo častnega razsodišča)
- Razprava in sprejem poročil
- Predstavitev programov (Program dela 2011, Finančni načrt 2011)
- Razprava o programih in njihov sprejem
- Zaključek plenarnega zasedanja

15.00 Prijateljsko druženjeCiril Magdič
Predsednik društva

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2023