Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Obisk pri ministru

Datum: 24.02.2023


Spoštovane članice in člani društev Sever

Sporočam vam, da me je 23. 2. 2023 ob 16. uri skupaj z generalnim
sekretarjem Zveze policijskih veteranskih društev Sever Antonom Pozvekom,
na vljudnostni sestanek povabil novo izvoljen minister za notranje zadeve
Boštjan Poklukar. Ker se sekretar ni mogel udeležiti sestanka, sem se
sestanka udeležil sam.


Uvodni nagovor ministra je bil v vseh ozirih izredno pohvalen do Zveze
policijskih veteranskih društev Sever.

Ko sem dobil besedo, sem ministru zelo jasno povedal, da bomo v zvezi in
društvih Sever tudi v naprej zelo jasno sporočali naša stališča o vseh, za
policijske vojne veterane pomembnih vprašanjih. Jasno sem izrazil skupno
mnenje veteranskih organizacij (ZPVDS, ZVVS in ZZB), da je potrebno čim
prej spremeniti in dopolniti zakon o vojnih veteranih, pri čemer
pričakujemo aktivno pomoč MNZ/Policije, in da sta se s tem strinjala tudi
predsednik vlade dr. Robert Golob in predsednica državnega zbora Urška
Zupančič Klakočar.

Ministra sem seznanil z vse pogostejšimi primeri zavračanja vlog za
pridobitev statusa vojnega veterana posameznim upravičencem, ki so kot
delavci milice/ONZ, rezervisti ali zunanji sodelavci aktivno sodelovali v
vojni 1991 ter da je potrebno o tem ustrezno seznaniti tiste, ki na
upravnih enotah o tem statusu odločajo. Strinjal se je tudi, da je potrebno
te osebe ustrezno usposobiti, da bodo lahko pravilno in zakonito odločali o
tem, kdo si lahko v tem času na novo pridobi status vojnega veterana.

Ministru sem z argumenti sporočil, da je zadnji čas, da v Muzeju Policije
čim prej zaposlijo najmanj dve osebi (»zgodovinarja«), ki bosta
verodostojno predstavljali zgodovino milice in takratnih organov za
notranje zadeve ter njihov prispevek k samostojni Sloveniji. S tem se je
strinjal in zagotovil, da bodo to uredili.

V najinem razgovoru sva soglasno ugotovila, da bomo nadaljevali z že
dogovorjenimi oblikami sodelovanja v skladu s sprejetimi podzakonskimi akti
in da bomo ob spremembi zakona o organiziranosti in delu policije,
spremenili tiste določbe, da bo lahko policija na podlagi reciprocitete
policijskim vojnim veteranom zagotavljala oziroma nudila tudi nekatere
njihove storitve.

Dogovorila sva se tudi o drugih oblikah sodelovanja, minister pa je zelo
jasno povedal, da imava z generalnim sekretarjem ZPVD Sever, vedno dostop
do njega, če bi nastali kakršni koli problemi in ko kar koli pričakujemo
ali zahtevamo od Ministrstva za notranje zadeve oziroma od Policije.

Dr. Tomaž Čas
Predsednik ZPVD Sever

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2024