Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Skupšćina ZPVDS

Datum: 13.03.2023

V A B I L O Na podlagi 24. člena Statuta Zveze policijskih veteranskih društev Sever (ZPVDS) in sklepa Upravnega odbora ZPVDS z dne 16. 2. 2023 vabim delegate društev Sever na letno skupščino ZPVD Sever, ki bo v soboto, 11. marca 2023, ob 11. uri, v konferenčni dvorani Hotela Perla, Delpinova 7a, Nova Gorica.

Ogled posnetka :https://youtu.be/OtL-eK-Lyvw

potekala po naslednjem programu: 10.00 - 10.45 – Prijava udeležencev in oddaja akreditacij za delegate (kavni bife) Slovesni del: 11.00 – Otvoritev zasedanja skupščine in nagovor predsednika ZPVDS .– Nagovori gostov Delovni del: .– Izvolitev organov skupščine .– Poročilo verifikacijske komisije .– Obravnava in potrditev zapisnika skupščine ZPVDS z dne 19. 3. 2022 – Predstavitev poročil: - o delu v letu 2022 - o finančnem poslovanju v letu 2022 - nadzornega odbora - častnega razsodišča – Razprava o poročilih in njihov sprejem .– Predstavitev programov - Program dela v letu 2023 - Finančni načrt za leto 2023 – Razprava o programih in njihov sprejem – Zaključek plenarnega zasedanja 13.00 – 15.00 – Kosilo Skupščino v skladu s statutom sestavlja po 10 delegatov članov združenja (društev Sever). Na skupščino sta vabljena dr. Peter Pungartnik, predsednik nadzornega obora in Marjan Starc, predsednik častnega razsodišča, da skupščini predstavita poročili organov, ki ju vodita. K vabilu prilagam naslednja gradiva: - zapisnik skupščine ZPVDS z dne 19.3.2022 - poročilo o delu v letu 2022 - poročilo o finančnem poslovanju v letu 2022 - program dela za leto 2023 - finančni načrt za leto 2023 - predlog organov skupščine - obrazec prijavnice delegatov - poslovnik o delu skupščine Gradiva kopirajte in izročite delegatom za skupščino, ker ga na skupščini ne bodo dobili

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2024