Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Skupščina Združenja Sever

Datum: 20.03.2012

Avtor/Vir: Anton Pozvek

V soboto 17. marca je bila v veliki dvorani Kulturnega doma Krško programska skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever.

106 delegatov iz 12 policijskih veteranskih društev je obravnavalo in potrdilo poročilo o delu Združenja Sever finančno poročilo za leto 2011 ter poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča. Sprejeli so program dela Združenja in finančni načrt za 2012. Predsednik Združenja Sever Miha Molan je za najpomembnejše naloge v tekočem letu izpostavil izdajo kronologije dogodkov in aktivnosti organov za notranje zadeve v obdobju oktober 1990 – oktober 1991, pomoč društvom Sever pri izdaji publikacij na območju njihovega delovanja, vzpodbujanje izboljšanja vedenja šolske mladine o nastajanju slovenske države in obrambi njene suverenosti, pomoč članom pri uveljavljanju in ohranjanju že pridobljenih pravic vojnih veteranov ter žrtev vojne (svojci padlih in ranjeni policisti), krepitev sodelovanja s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini, organiziranje in udeležba na spominskih slovesnostih idr..

Skupščino so s svojo udeležbo počastili predstavniki ZVVS, ZSČ, ZDVIS, društva TIGR in podžupanja občine Krško v začasnem opravljanju funkciji župana. V kulturnem programu je nastopil pevski zbor Svoboda Brestanica.

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2023