Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Obvestilo v zvezi Zakona o uravnoteženju javnih financ

Datum: 13.06.2012

Avtor/Vir: Tomislav Habulin

Iz sredstev javnega obveščanja ste gotovo seznanjeni, da je konec maja začel veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki prinaša tudi nekatere spremembe na področju varstva vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih veteranov.

Za boljšo obveščenost vaših članov vam v prilogi posredujemo ključne informacije o ukrepih s tega področja in tudi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, obenem pa vas obveščamo, da so informacije o tem objavljene tako na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kot tudi Vlade RS.

Splošne informacije je mogoče dobiti tudi na telefonski številki enotnega kontaktnega centra - 080 2002.
Dodatne informacije:

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/zakon_za_uravnotezenje_javnih_financ_zujf/#c18171
http://www.vlada.si/si/teme_in_projekti/varcevanje/
http://www.ekc.gov.si/si/za_prebivalce/

Lepo vas pozdravljamo,

Služba za odnose z javnostmi
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
telefon: 01 369 78 11, 01 369 78 13
faks: 01 369 78 29
e-pošta: soj.mddsz@gov.si
URL: 
http://www.mddsz.gov.si» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2023