Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Nekaj objav v medijih o zmanjševanju pokojnin

Datum: 03.07.2012

V nadaljevanju je nekaj objav v medijih okrog zmanjševanja pokojnin.
Zapleti in nejasnosti pri zniževanju pokojnin
Upokojen policist, sicer tudi vojni veteran, bo danes dobil za 250 evrov nižjo pokojnino. Zakonca iz Maribora bosta ob 300 evrov. Prihodnji teden pobuda za ustavno presojo 134. člena ZUJF


Marko Vanovšek

Dodatno varovanje zaposlenih v območni enoti Zpiza na Ptuju

Dvajset strokovnih delavcev zavoda bo tudi danes, ko bodo več kot 26.300 upokojencem, ki dobivajo celotno pokojnino ali njen del po posebnih predpisih iz državnega proračuna, izplačane že znižane pokojnine, na voljo za informacije na posebni telefonski številki. Nekateri upokojenci so zelo prizadeti in obupani, drugi jezni in ogorčeni. Glas se je kar tresel upokojenemu policistu, ki ima status vojnega veterana in sploh ni pričakoval, da se mu bo pokojnina znižala. V četrtek pa je našel v poštnem nabiralniku obvestilo Zpiza o tem, da bo poslej njegova pokojnina za 250 evrov nižja. Namesto 1100 evrov bo danes dobil nakazanih le 850 evrov. Upokojil se je namreč po zakonu o policiji, z ugodnješimi pogoji, zato ga je doletelo znižanje pokojnine, ne glede na status veterana. Pojasnili so mu, da je administrativno upokojen. Zaplet in nejasnosti pri upoštevanju statusa vojnega veterana so že včeraj pojasnjevali na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in Zpizu.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Zveza združenj borcev NOB in Zveza združenj upokojencev Slovenije pa nameravajo prihodnji teden vložiti pobudo za ustavno presojo 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ. "Tako grob poseg v zaslužene pravice ne zdrži ustavne presoje v nobeni normalni demokratični državi," je prepričan Anton Donko, podpredsednik ZDUS.

Več preberite v današnjem Večeru!

 

_______________________________________
DELO:

Žalost ob znižanju pokojnin: zakaj jaz, zakaj mi?

Vrenje med starejšo generacijo: vsi jezni in razočarani, mnogi terjajo odgovore, nekateri grozijo s samomorom.

Mario Belovič, notranja politika
pet, 29.06.2012, 06:00
 
 
I. M. je v sredo odprla pošto in šokirana ugotovila, da se ji je pokojnina znižala za dvesto evrov. Za tri evre je namreč presegala mejo, po kateri je padla v kategorijo od 933 do 1088,50 evrov. V tej naj bi se pokojnine znižale do 200 evrov. Njena po novem znaša 736 evrov. Zakaj se ji je pokojnina sploh znižala? In zakaj točno za dvesto evrov, če pa je na spodnji meji kategorije, kjer naj bi se pokojnine znižale do dvesto evrov? Tega ne ve. Nič ne ve o tem, da bi prejemala dodatek iz proračuna. Prav tako ne ve, da kdaj ne bi plačala vseh prispevkov v pokojninsko blagajno.

Ljubljana – Danes bo 26.300 upokojencev v denarnici občutilo, kaj pomeni pred časom sprejeti varčevalni zakon. Poseg v njihove prejemke se giblje od enega centa do več kot 350 evrov. »Ljudje so razočarani, žalostni, besni, nekateri govorijo o samomoru,« pravi Brane Kokot, predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).

Na Zpizu, ki izvaja izplačilo znižanih pokojnin, zadnje dni kar dežujejo klici ogorčenih upokojencev. »Od osmih zjutraj do pol enajstih jih je bilo več kot 900,« nam je pojasnil Kokot. Zpiz je včeraj odprl posebno telefonsko številko za pojasnila, danes se bo s tem ukvarjalo 20 zaposlenih. Tiste območne enote in izpostave, ki niso imele varnostnika/receptorja, ga bodo dobile, njihova naloga pa bo predvsem pomoč upokojencem, ki velikokrat ne vedo, na koga naj se obrnejo. Veliko jih na centralo Zpiza po pojasnila pride tudi osebno, nemalokrat so zelo jezni.

»V avli se dogajajo različne situacije, veliko je groženj, nekateri nočejo zapustiti prostorov, onemogočajo druge stranke in delovni proces, posredovala je tudi že policija,« pravi Kokot, ki stisko ljudi dobro razume. »Večina jih ve, da smo le izvajalec zakona, kakršen pač je, zato ne pričakujemo hujših zapletov, še meni Kokot. Podobno napeta situacija se lahko ponovi prihodnji mesec, ko bodo upokojenci prejeli znižan letni regres. »Ljudje so šokirani, že ves teden kličejo in prosijo za pomoč,« nam je povedala predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Mateja Kožuh Novak. Na zvezi pravkar preverjajo, ali je res, da pokojnine ne bodo znižane regresivno, tako kot je zapisano v zakonu, in sicer glede na rok vplačil v pokojninsko blagajno. Pridružili se bodo tudi ustavni presoji tega dela zakona, ki jo je napovedala Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Vložena naj bi bila do ponedeljka.

Tudi ZDUS je odprla posebno telefonsko število za pomoč, njihova pravnica pa že pripravlja obrazce za pritožbe zoper znižana izplačila. »Tistim, ki so okradli državo, ne vzamejo nič, vsak čas bomo dokapitalizirali največjo banko, upokojenci pa so vsak dan v večji bedi,« pravi Kožuh Novakova. Zveza bo v svojem internem glasilu objavila seznam poslancev, ki so podprli znižanje pokojnin. »Upokojence bomo pozvali, naj se obrnejo na tiste predstavnike ljudstva, ki so jih pripeljali v ta položaj, naj jim oni pojasnijo, zakaj so to storili, in naj prevzamejo odgovornost.«

Pa še to:

Znižanje pokojnin 
petek, 29.6.2012
         

Vlada je v Zakonu za uravnoteženje javnih financ določila nabor ukrepov, s katerimi želi uravnotežiti javne finance. Med ukrepi je tudi negativna uskladitev - znižanje pokojnin.

 


Katere pokojnine SE znižajo?

Za pokojnine, ki nimajo podlage v vplačanih prispevkih, Republika Slovenija, na podlagi 232. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zagotavlja sredstva iz državnega proračuna. Med te pravice spadajo npr. pokojnine udeležencev NOV, vojnih veteranov, bivših vojaških zavarovancev (JLA), upravičencev do višjega zneska po Zakonu o popravi krivic, izjemne pokojnine, itd.

  

Z ZUJF se določa, da se te pravice, ki so višje od  622,00 evrov, negativno uskladijo s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi omenjenega zakona. ZUJF določa razrede negativne uskladitve teh posebnih pravic, in sicer tako, da se zmanjšajo celotno za del, ki predstavlja obveznost državnega proračuna, pri čemer je določena najvišja nominalna vrednost znižanja pravic glede na višino pokojnine, ki jo posameznik prejema.

Nominalna vrednost znižanja pravic velja tako v primeru, če se celotna pokojnina izplačuje na podlagi 232. člena, kot tudi, če se iz proračuna izplačuje samo del pokojnine. Pravice se uskladijo tako, da se zmanjšajo za:

 • celoten znesek, ki je obveznost državnega proračuna, vendar največdo 100 evrov, če znaša pokojnina do 777,50 evrov, pri čemer pa pokojnina ne more znašati manj kot 622,00 evrov;
 • celoten znesek, ki je obveznost državnega proračuna, vendar največdo 150 evrov, če znaša pokojnina do 933,00 evrov;
 • celoten znesek, ki je obveznost državnega proračuna, vendar največdo 200 evrov, če znaša pokojnina do 1.088,50 evrov;
 • celoten znesek, ki je obveznost državnega proračuna, vendar največdo 250 evrov, če znaša pokojnina do 1.244,00 evrov;
 • celoten znesek, ki je obveznost državnega proračuna, vendar največdo 300 evrov, če znaša pokojnina do 1.450,00 evrov;
 • celoten znesek, ki je obveznost državnega proračuna, vendar največdo 350 evrov, če znaša pokojnina nad 1.450,00 evrov.

Nadalje je določeno, da se v primeru, ko pokojnina, ki predstavlja obveznost proračuna, po izvedeni negativni uskladitvi še vedno znaša več kot 1450,00 evrov, višina pravice (temelječe na obveznosti proračuna) zmanjša za toliko, da pokojnina ne znaša več kot 1450,00 evrov. Tako se del pokojnine, ki predstavlja obveznost proračuna, ne izplača, če pokojnina pridobljena izključno na podlagi vplačanih prispevkov presega 1450,00 evrov.  


Katere pokojnine se NE znižajo?
Kljub navedeni negativni uskladitvi pravic, ki nima podlage v vplačanih prispevkih so iz navedenega ukrepa izvzete naslednje pokojnine, za katere sredstva zagotavlja Republika Slovenija na podlagi 232. člena:

 • pokojnine pripadnikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije, policistov, operativnih delavcev kriminalistične in obveščevalno varnostne službe, oboroženih pripadnikov narodne zaščite ter pripadnikov enot za zveze Republike in občin, ki so v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991 opravljali dolžnosti pri obrambi Republike Slovenije;
 • pokojnine žrtev dachavskih procesov;
 • pokojnine delavcev pri proizvodnji ter predelavi azbesta, ki so delali z azbestom in oboleli;
 • dele pokojnin, ki so bili priznani ob upoštevanju obdobij iz 189. člena ZPIZ-1 (matere, ki niso bile zavarovane v času porodniškega dopusta za prvo leto otrokove starosti, delovni invalidi na poklicni rehabilitaciji, vojaški ali civilni invalidi vojne na poklicni rehabilitaciji, zavarovanci zadržani od dela (bolniška) ali na starševskem dopustu po prenehanju delovnega ali drugega razmerja, če je zavarovanec prejemal nadomestilo plače, duhovniki pred letom 1983, ko še ni bilo urejeno obvezno zavarovanje duhovnikov);
 • dele pokojnin, ki so bili priznani ob upoštevanju obdobij, prebitih v invalidskih podjetjih, za katere po 226. členu ZPIZ-1 niso bili plačani prispevki (upravičenci do dela pokojnine za upoštevanje obdobij v invalidskih podjetjih (do 31.12.1999));
 • dele pokojnin, ki so bili priznani ob upoštevanju obdobij pokojninske dobe iz četrtega odstavka iz 193. člena ZPIZ-1 (težki in zdravju škodljivi poklici - vojaki, policisti, gasilci, livarji, kontrolorji letenja, železničarji, rudarji, itd.) in 201. člena ZPIZ-1 (delovni invalidi, ki se jim zaradi osebnih okoliščin - gluhi, slepi, otroška paraliza, multipla skleroza, itd. - prizna prišteta doba);
 • dele pokojnin, ki so bili priznani ob upoštevanju obdobij iz 54. člena ZPIZ-1 (zavarovanci(ke) s 40 let oziroma 38 let delovne dobe, ki so se upokojili pred polno starostjo, znižanje upokojitvene starosti zaradi dela pred 18. letom starosti (samo ženske) oziroma na račun otrok), 55. člena ZPIZ-1 (starostna pokojnina brez zmanjšanja (malusov) v posebnih primerih (brezposelni iz poslovnih razlogov – varovane starejše osebe – in delovni invalidi) oziroma 56. člena ZPIZ-1 (zavarovanci, ki z vplačanimi prispevki ne dosegajo zneska najnižje pokojnine).

Pokojnine se v letu 2012 ne bodo uskladile.

Vri: Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)


» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2023