Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Sestanek na ZPIZ

IZJAVA ZA JAVNOST
Datum: 07.07.2012

Avtor/Vir: Miha Molan

Danes, 29. junija je bil na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) sestanek pri g. Borisu Gačniku, direktorju Sektorja za izvajanje zavarovanja.

Sestanka so se udeležili predsednik in generalni sekretar Združenja Sever, generalni sekretar Zveze veteranov vojne za Slovenijo in predstavnik Generalne policijske uprave. Na naš predlog smo skušali poenotiti poglede in tolmačenje na določila Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), še zlasti določil o izvzemu veteranov iz postopka usklajevanja pokojnin. Žal končnih rešitev nismo našli. Sprejet je bil dogovor, da bo ZPIZ organiziral skupni sestanek s predstavniki MDDSZ, na katerem bomo skušali poenotiti razlago določil 1. alinee 5. odstavka 143. člena ZUJF v smislu, da so iz postopkov usklajevanja pokojnin izključeni vojni veterani.

V primeru, da sestanka do srede, 4. julija ne bo ali bo za vojne veterane neugoden, bomo svetovali oškodovanim posameznikom (članom), da vložijo ugovor in v nadaljevanju uporabijo vsa pravna sredstva za dosego odprave diskriminatornih in nezakonitih znižanj pokojnin. Pri tem bosta zvezi veteranov vsem članom in drugim vojnim veteranom nudili vso potrebno pomoč.

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2024