Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Objava odgovora ZPIZ iz 24. 7. 2012

Datum: 24.07.2012

Avtor/Vir: Anton Pozvek

V nadaljevanju objavljamo današnji odgovor ZPIZ o poteku aktivnosti za odpravo neupravičenega zmanjšanja pokojnin vojnim veteranom 91.

Spoštovani, pojasnjujemo vam, da je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje obravnaval že številne ugovore, podane zoper prejeta obvestila o uskladitvi pokojnin po Zakonu o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju ZUJF). V kolikor je bilo pri obravnavi ugovora ugotovljeno, da je le-ta utemeljen, bo Zavod z dopisom zavarovancu pojasnil, da za izvedeno uskladitev po 143. členu ZUJF ni bilo podlage. Dopisi se bodo pošiljali po 26. juliju, ti zavarovanci pa bodo za mesec julij prejeli nezmanjšano pokojnino, skupaj z razliko v višini njenega zmanjšanja za mesec junij 2012.

Prav tako se bodo še nadalje obravnavali preostali ugovori oziroma novo prejeti ugovori zavarovancev in tudi le-tem bo na enak način pojasnjeno, da za izvedeno uskladitev po 143. členu ZUJF ni bilo podlage, v kolikor bo ugotovljeno, da so utemeljeni. Sicer pa bo Zavod glede na sklep Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-162/12 in Up-626/12-5 z dne 12.7.2012, objavljenega v Uradnem listu RS št. 55/12 z dne 20.7.2012, vsem tistim uživalcem, ki so prejeli obvestilo o uskladitvi pokojnine po 143. členu ZUJF v zakonsko določenem roku oziroma v mesecu septembru po uradni dolžnosti izdal odločbe o višini pokojnine, razen tistim prejemnikom obvestil, za katere je bilo po obravnavi ugovora ugotovljeno, da so utemeljeni.

Ker bo torej Zavod o uskladitvi po 143. členu ZUJF izdal odločbe, lahko vsi tisti, ki še niso vložili ugovora, počakajo na izdajo odločbe in potem zoper njo vložijo ugovor oziroma redno pravno sredstvo. Preostali ugovori, ki do tedaj še ne bodo obravnavani, pa se bodo šteli za pritožbo zoper izdano odločbo, lahko pa se bodo tudi dopolnili, o čemer pa bodo zavarovanci oziroma uživalci pokojnine opozorjeni.


» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2024