Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Obvestilo v zvezi dodatnega zdravstvenega zavarovanja

Datum: 24.10.2012

Avtor/Vir: Ciril Magdič

Zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteževanju javnih financ je bila nam veteranom črtana tudi določba v zvezi z DODATNIM ZDRAVSTVENIM ZAVAROVANJEM.

V razreševanje situacije se je aktivno vključilo ZDRUŽENJE SEVER.

Predlagam vam, da proučite posredovane dokumente in se odločate po svoji najboljši moči in prepričanju. Poudarjamo, da je odločitev izključno v pristojnosti posameznika - o tem, kje in pod kakimi pogoji bo sklenil dopolnilno zavarovanje, posredovano gradivo naj vam bo le v pomoč pri vaši odločitvi.
V nadaljevanju vam posredujemo tudi obvestilo generalnega sekretarja ZDRUŽENJA SEVER, g. Antona Pozvek:

"V priponki pošiljam izboljšane ponudbe zavarovalnic, pri katerih imamo vojni veterani sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Predlagam, da informacije posredujete svojim članom, ki imajo elektronske naslove.

Z obeh zvez bomo celotno gradivo v prvi polovici novembra po pošti poslali tudi na domove vseh naših članov, tako da se bomo lažje odločili, komu bomo zaupali naše dopolnilno zavarovanje v prihodnje. Do zamika je prišlo zato, ker je treba gradivo razmnožiti v cca 35.000 izvodov in da smo v vodstvu obeh veteranskih organizacij iskali potrebna finančna sredstva za razmnoževanje in distribucijo ponudb, ki jih v ZVVS in ZS žal nimamo. Pri tem smo sklenili dogovor z agencijo E-zavarovanje iz Ljubljane, da bo v zameno za sklepanje novih zavarovanj za vojne veterane za vse tri zavarovalnice (Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Triglav zdravstvena zavarovalnica, d.d. in Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d.) pokrila celotne stroške distribucije do naših članov in nazaj, kasneje pa obema zvezama donirala (nakazala dogovorjeni odstotek) od vsakega novega zavarovanja za socialne programe in delo v letu 2013.

Opozarjamo, da smo zadnje dni dobili informacije s terena, da posamezne zavarovalnice ali zavarovalne agencije mimo dogovora pošiljajo svojim zavarovancem (predvsem veteranom) obrazce za podaljšanje zavarovanja. Treba se je zavedati, da si zavarovalnica na tak način zagotavlja zadržanje zavarovanca vsaj še za eno leto, predno je možno zamenjati zavarovalnico, zavarovalna agencija pa s tem ustvarja zaslužek.

Dobro premislite predno se boste odločili za podaljšanje ali spremembo zavarovalne pogodbe, ki jo je za vas sklenila območna upravna enota in do 31.12.2012 za vas plačevala DZZ. Ne nasedajte kratkoročnim učinkom ponudb!"

Veteranski pozdrav!


Ciril Magdič
PVD SEVERza Pomurje
predsednik društva» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2024