Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Pravočasno vlaganje tožb na Delovno in socialno sodišče

Datum: 29.10.2012

Avtor/Vir: Ciril Magdič

V nadaljevanju objavljamo obvestilo za člane Združenja Sever in druge vojne veterane iz vrst nekdanjih ONZ, ki so od ZPIZ prejeli odločbe o zavrnitvi njihove pritožbe na odločbo o odmeri pokojnine po ZUJF.
Ker se v naslednjih dneh prvim prejemnikom teh odločb začnejo iztekati roki, je potrebno pravočasno vložiti tožbo na delovno in socialno sodišče po enem od priloženih vzorcev.

Žal Ustavno sodišče še ni odločalo o predlogu varuhinje človekovih pravic in ni ustavilo izvajanja spornega 143. člena ZUJF oz. tega še ni odpravilo. Zaradi tega je treba vložiti tožbo, da se ohrani zakonska možnost nadaljevanja uveljavljanja svojih pravic.

Veteranski pozdrav!


Ciril Magdič
PVD SEVER za Pomurje
predsednik društva

_______________________

OBVESTILO:

Spoštovani!

Za vse, ki so prejeli odločbo ZPIZ-a o zmanjšanju pokojnine, je pravna služba ZDUS pripravila vzorce tožb. Vzorci se med seboj razlikujejo glede na odvzete pravice. Nekaterim se rok za tožbo po odločbi izteče že prihodnji teden (od 3.11. naprej).

  1. Udeleženci NOB in drugi vojni veterani, udeleženci španske vojne, narodni heroji in nosilci Partizanske spomenice 41, družinski člani padlih oziroma umrlih borcev NOB, žrtve vojnega nasilja - 1. Priloga
  2. Delavci ministrstva za notranje zadeve in zavodov za izvrševanje kazenskih sankcij, uživalci administrativnih pokojnin po zakonih o notranjih zadevah, poslancih, o vladi, o obrambi, o prekrških, o sodniški službi -2. Priloga
  3. Uživalce akontacij pokojnin, ki bi jih bil dolžan izplačati nosilec zavarovanja iz katere od drugih držav, nastalih na območju nekdanje SFRJ; - opravljanje dela - priloga 3
  4. Osebe, ki jim je v pokojninsko dobo vštet čas neupravičenega kaznovanja zaradi političnih razlogov oziroma neupravičenega odvzema prostosti - 4. Priloga
  5. Uživalci vojaških pokojnin - priloga 5
  6. Uživalci izjemnih pokojnin -priloga 6
Oškodovanci naj strogo upoštevajo pritožbeni rok. Po potrebi se lahko BREZPLAČNO obrnejo za dodatne informacije na pravno svetovalko ZDUS, ga. Branka Kastelic, GSM.: 051/424-516.

Lep pozdrav,

Nika Antolašić
Poslovna tajnica ZDUS in strokovna sodelavka Komisije za kadrovske in organizacijske zadeve
Zveza društev upokojencev Slovenije
Kebetova 9
1000  Ljubljana
Tel.: 01 519 50 86
E-mail: tajnistvo@zdus-zveza.si 

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2024