Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Zbiranje podpor zakonu

Datum: 19.03.2013

Avtor/Vir: Ciril Magdič

Spoštovani sodelujoči,

Začel se je zadnji teden zbiranja podpor Predlogu zakona o volitvah v Državni zbor.  Upam, da bo že današnje poročilo Ministrstva za pravosodje in javno upravo pokazalo, da smo zbrali minimalno število podpor potrjenih na UE  (5000), ne pa tudi optimalno - načrtovano število, to je 6000 podpor. Namreč upoštevati je potrebno, da vsi obrazci podpore ne bodo veljavni in v to smo vse bolj  prepričani zdaj, ko iz vaših PZDU in DU prejema obrazce podpore in  je približno 10% nepopolnih - neveljavnih (manjkajo posamezni zahtevani podatki, podatki so nepopolni ali nečitljivo napisani, način popoljnjevanja obrazca je nepravilen in še kaj. Vprašljivo je tudi, če bodo vsi podpisi prišli na naš naslov.......... .).  Na te pomanjkljivosti bi morali opozoriti pristojni organi na UE in njihovih izpostavah, pa temu žal povsod ni bilo tako.
Menimo, da bi bilo koristno v tem tednu (do 23.marca),  ko je načrtovanih  še  veliko kontaktov z našim članstvom skozi ZBORE ČLANOV, da zbiranju podpisov podpor posvetimo  vso pozornost in zberemo večje število podpisov,  do načrtovane številke 6000 podpor. Le to nam bo po sedanjih ocenah zagotavljalo, da bomo neveljavne obrazce izločili, v DZ pa predali cca. 5200 ( z malo REZERVO) nespornih  podpisov podpor , kot je bilo dogovorjeno na sestanku v DZ dne 18. januarja 2013. V DZ bomo lahko predali vse vaše podpore, ki bodo pri nas  na ZDUS-u, zaključno s ponedeljkom, dne 25. marca 2013.

Hvala za vaše dosedanje sodelovanje v skupno dobro  in lep pozdrav.

V imenu delovne skupine

Anton Donko
podpredsednik ZDUS

_____________________


Prosim, da z vsebino seznanite čim več ljudi z željo da podpišejo.

Ciril Magdič
predsednik

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2023