Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Programska skupščina Združenja Sever

Ljubljana
Datum: 11.04.2013

Avtor/Vir: Anton Pozvek

V petek 22. marca je bila v hotelu Plaza v Ljubljani programska skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever.

113 delegatov iz 12 policijskih veteranskih društev je obravnavalo in potrdilo poročilo o delu Združenja Sever, finančno poročilo za leto 2012 ter poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča. Sprejeli so program dela Združenja in finančni načrt za 2013. Predsednik Združenja Sever Miha Molan je za najpomembnejše naloge v tekočem letu izpostavil izdajo kataloga spominskih obeležij HRANITELJI OROŽJA, kronologije dogodkov in aktivnosti ONZ v obdobju oktober 1990 – oktober 1991, pomoč društvom Sever pri izdaji publikacij na območju njihovega delovanja, izvedbo 4. literarnega natečaja za učence osnovnih šol MOJA RODNA DOMOVINA, vzpodbujanje izboljšanja vedenja šolske mladine o nastajanju slovenske države in obrambi njene suverenosti, pomoč članom pri uveljavljanju in ohranjanju že pridobljenih pravic vojnih veteranov ter žrtev vojne (svojci padlih in ranjeni policisti), krepitev sodelovanja s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini, organiziranje in udeležba na spominskih slovesnostih idr.. Skupščina je odrazila popolno enotnost Združenja Sever. Delegati so podprli vse aktivnosti združenja v preteklem letu in izrazili podporo vodstvu Združenja Sever za vodenje aktivnosti v letu 2013. 

Skupščine so se udeležili številni gostje: predsednik in generalni sekretar ZVVS, predsednik ZDVIS, predsednik ZGDM, predstavnica ZDCIVS, sekretar ZSČ, podpredsednik ZDK MORiS, predsednik PSS in predstavnik GPU - koordinator sodelovanja med Policijo in Združenjem Sever. Kulturni program je prispeval trobilni kvintet Policijskega orkestra.

Na skupščini sta bili podeljeni tudi dve Plaketi Sever in sicer nekdanjemu ministru za notranje zadeve Ivu Bizjaku in Antonu Goletu iz PVDS za Dolenjsko in Belo krajino.

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2023