Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Poziv za podajo predlogov za priznanja Združenja Sever

Datum: 16.04.2013

Avtor/Vir: Ciril Magdič

V nadaljevanju objavljamo Razpis za podelitev priznanj ZDRUŽENJA SEVER.

Prosim vas, da mi posredujete vaše predloge najpozneje do 6.5.2013 tako, da jih bomo lahko obravnavali na našem sestanku UO PVD SEVER za Pomurje.

Predlogi naj bodo podani s strani pododborov v obliki izpolnjenih obrazcev. Vsak pododbor ima po eno predlog, kar je v skladu  z osvojeno politiko Združenja (pet po društvih). Predlog lahko na naš upravni odbor poda tudi posameznik, član društva. Aktualen, popolni seznam dosedanjih prejemnikov se nahaja pri tajniku društva g. Igoru Klarič.

Veteranski pozdrav!

Ciril Magdič
predsednik
_________________________

Pozivam društva in druge upravičene predlagatelje, da predlagajo člane in druge fizične osebe ter pravne osebe javnega in zasebnega prava za podelitev priznaj Združenja Sever za leto 2013 (mišljena so samo priznanja iz druge točke drugega poglavja: 2. PRIZNANJA ZA DELO V ZDRUŽENJU SEVER). Pri oblikovanju predlogov upoštevajte določbe Pravilnika o priznanih Združenja SEVER.

Predloge za vsakega kandidata pošljite na priloženem obrazcu po elektronski pošti. 

Opozarjam na korektno obrazložitev predlogov, da jih bo komisija za priznanja lahko primerno vrednotila in se pravično odločala. 

Vaše predloge pričakujem do 10. 5. 2013. Kasnejši predlogi ne bodo upoštevani v tem letu.

S spoštovanjem in lepimi pozdravi!

 

Anton Pozvek
Generalni sekretar Združenja Sever
M: 041 725 397

 

 

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2024