Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Zakonodajna pobuda Združenja Sever in ZVVS

za spremembo 101. člena ZUJF
Datum: 10.05.2013

Avtor/Vir: Anton Pozvek

Združenje Sever in Zveza veteranov vojne za Slovenijo sta vložili zakonodajno pobudo za spremembo 101. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ.

Predsednik Džavnega zbora je pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ sprejel in določil 60-dnevni rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zakona, ki začne teči v sredo, 8. 5. 2013 in se zaključi v soboto, 6. 7. 2013. Do izteka roka je potrebno zbrati in Državnemu zboru predložiti najmanj 5000 pisnih izjav podpore volivcev.V nadaljevanju so priložena konkretna navodila o načinu zbiranja podpisov podpore, ter nekaj praktičnih navodil in opozoril, ki smo jih prejeli od pristojnih služb in organov na pripravi v DZ. Priloženi so tudi vzorec izpolnjenega obrazca in vzoric praznega obrazca podpore v slovenskem in jezikih obeh manjšin. Izpolnjene in v Upravnih enotah ali Krajevnih uradih overjene obrazce (kjer bodo obrazci tudi na voljo) zbirajo društva Sever in območna ZVVS, lahko pa jih pošljete tudi neposredno na naslov Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Rojčeva 16, 1110 LjubljanaCeloten postopek zbiranja potrjenih obrazcev za podporo spremembe 101. člena ZUJF bo vodila tričlanska skupina v sestavi: 1. Anton Pozvek, Združenje Sever, M: 041 725 397,

2. Mitja Jankovič, ZVVS, M: 031 332 852, in

3. Ljubica Lija Debeljak, ZVVS, telefon: 01 524 1784, 01 540 2065,ki vam bo na voljo za vsa eventualna vprašanja do zaključka akcije, ko bomo v skladu zakonsko določenim rokom, zbrane podpise vložili v DZ.  Predlagatelji smo prepričani, da je v interesu vojnih veteranov vsestranska podpora predlogu dopolnil omenjene pobude, in da se boste z veseljem pridružili naši skupni akciji in geslu: "ZA SPREMEMBO 101. ČLENA ZUJF". 

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2023