Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Vabilo na 28. spominski pohod na Triglav 12. in 13. julija 2013

Datum: 22.05.2013

Avtor/Vir: Anton Pozvek

Objavljamo razpis za 28. spominski pohod na Triglav in prijavnico. Vse podrobnosti udeležbe na pohodu so razvidne iz razpisa.
Opozarjam na nekaj dejstev:

  • na Kredarici ima ZS za prenočevanje 42 mest, od tega najmanj 8 za pohodnike iz Ankarana. Ostali pohodniki Sever bodo prenočevali v domu Planika ali na Staničevi koči. Dokončen razpored uporabnikov bo narejen po prejemu prijav, o končni razporeditvi pa boste obveščeni po 29. juniju 2013. Pri razvrščanju po kočah bo upoštevan lanski razpored nočitev;
  • Enak kriterij velja tudi za rezervacije nočitev v Vadbenem centru SV na Pokljuki in v vojašnici na Bohinjski Beli, ki jih boste letos plačali Združenju Sever po izstavljenem računu in ne glede na to, ali bo prenočišče kasneje tudi koriščeno;
  • ZS bo poskušalo zagotoviti prevoze s službenimi vozili policije, o čemer boste obveščeni naknadno,
  • priporočamo opremljenost pohodnikov s prapori društev (slovesnosti na Kredarici in na Rudnem polju), udeležbo prapora pa sporočite na ZS skupaj s prijavo udeležencev;
  • z obvestilom o prijavi pohodnikov sporočite tudi me in priimek ter telefon osebe, ki bo prevzela kupone za bivanje, prehrano, majice in drugo za pohodnike iz posameznega društva. Tako kot prejšnja leta bo prevzem za veterane Sever organiziran na PP Bled. Pohodniki morajo vrečke z artikli in rezervacijskimi kuponi na PP Bled prevzeti predno nadaljujejo pot na Pokljuko;
  • izpolnjene in podpisane prijavnice ter seznam z vsemi podatki s prijavnice čim prej, najkasneje pa do 17. junija 2013 dostavite na Združenje Sever, Štefanova 2, 1000 Ljubljana ali skenirane na e-naslov info@zdruzenje-sever.si;
  • stroške organizacije pohoda v višini 10 € po udeležencu bo poravnalo Združenje Sever, razliko stroškov v višini 7 € in stroške bivanja (Kredarica 20 €, Planika in Staničeva koča pa 18 €, VC Pokljuka in vojašnica Boh. Bela 4 €) pa plačajo društva. Društva denar nakažejo na TRR Združenja Sever št. 03100-1000038478, pri SKB, Ajdovščina 4, v Ljubljani, po prejemu končnega obračuna stroškov po pohodu. Stroške za pohodnike Ankaran - Triglav letos krije ZVVS.

Predlagam, da s prijavami pohitite, saj bo pri razporejanju dana prednost tistim, ki se bodo prej prijavili. Na Kredarici imamo zagotovljeno kvoto, česar pa v drugih kočah ni. Pri odgovorni osebi v organizacijskem odboru bom sproti rezerviral sobe, če bom imel podatke o udeležbi. V društvih poskrbite, da bodo pohodniki dobro seznanjeni  o vsem, kar morajo vedeti o udeležbi in prijavah, da ne bo nepotrebnih težav (pomanjkljivi podatki, veliko sprememb, zamujanje).

Prosim za upoštevanja roka za prijavo, saj moram urejene in popolne sezname posredovati organizacijskemu odboru najkasneje 18.6.2013.

Lep pozdrav

 

Anton Pozvek

Generalni sekretar Združenja Sever

M: 041 725 397

 

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2024