Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Informacija o razgovoru na Ministrstvu za delo...

Datum: 17.11.2013

Avtor/Vir: Anton Pozvek

5.11. je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) sklicala sestanek, na katerega je povabila obrambnega ministra Jakiča ter predstavnike Zveze društev general Maister, TIGR Primorske, ZZB za vrednote NOB, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Združenja Sever, Zveze društev in klubov MORiS in Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Udeležence je seznanila z namero MDDSZEM, da bi povabljene organizacije, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju veteranskih zadev, z novim letom prenesli v pristojnost ministrstva za obrambo.
V razpravi je večina udeležencev to pobudo podprla, saj bi se s tem veteranske organizacije končno ločilo od organizacij vojnih invalidov in žrtev vojn, ter s tem tudi iz enotnega in nepreglednega financiranja vseh treh podorčij, ki jih sedaj pokriva Direktorat za vojne veterane, vojne invalide in žrtve vojn pri MDDSZEM. Pogoj je tudi, da se na obrambno ministrstvo prenese proračunska sredstva, ki so predvidena za financiranje veteranskih organizacij.
 
Izraženo pa je bilo tudi veliko pomislekov in pripomb, med njimi tudi tiste, ki jih je izrazil naš predsednik Miha Molan in sicer:
- MDDSZEM se je tega projekta lotilo prepozno, saj se proračunsko leto že isteka, tak prenos pa potrebuje svoj čas in lahko ponovno pride do težav in celo zamika financiranja dejavnosti društev v letu 2014.
- Za prenos bo potrebna sprememba zakona o vladi oz. o delovnih področjih ministrstev.
- MDDSZEM se bo s tem rešilo odgovornosti in težav, ki jih niso uspeli rešiti vse od sprejetja zakona o vojnih veteranih (pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev).
- Zahteval je, da se najprej razčisti odgovornost za podelitev in upravičenost do pridobitve statusa za nekatere organizacije (tak očiten primer je ZVSO).
- Za Združenje Sever tak prenos ne pomeni nekega izboljšanja stanja in razmerij v sistemu financiranja, saj bo potrebno na ministrstvu za obrambo pripraviti še kriterije za vrednotenje programov aktivnosti, ki bodo podlaga za financiranje, idr.   
- V Združenju Sever še nismo pozabili težav, ki jih je prinesel podoben ping-pong z veteranskimi organizaciji v letih 2008-2009, ko smo bili leta 2008 prenešeni na MO, z rebalansom proračuna 2009 pa nazaj na MDDSZEM. Od takrat dalje so se nam vsako leto znatno zmanjševala tudi odobrena proračunska sredstva.
 
O nadaljnjih aktivnostih boste obveščeni sprotno. 
 
Anton Pozvek
Generalni sekretar Združenja Sever

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2023