Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Volitve v organe Združenja Sever

Datum: 22.01.2014

Avtor/Vir: Ciril Magdič

Dne 29.3.2014 bo potekala Volilna skupščina Zveze policijsko veteranskih društev SEVER zato predlagam, da po pododborih obravnavate gradivo in mi posredujete vaše oblikovane predloge, za člane v skladu z razpisom.
Vaše predloge bomo obravnavali na našem naslednjem sestanku Upravnega odbora PVD Sever za Pomurje.

Ciril Magdič

Marca poteče mandat članom Upravnega odbora Združenja Sever, ki jih voli Skupščina Združenja Sever in sicer:

 

1.                 PREDSEDNIK ZS

2.                 PODPREDSEDNIKI ZS (3)

3.                 PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA

4.                 ČLANI NADZORNEGA ODBORA (5)

5.                 PREDSEDNIK ČASTNEGA RAZSODIŠČA

6.                 ČLANI ČASTNEGA RAZSODIŠČA (4)

 

UO ZS je na svoji seji 22. 1. 2014 sprejel sklep o imenovanju kandidacijske komisije in začetku kandidacijskega postopka za volitve na skupščini ZS, ki bo 29. 3. 2014 v Ljubljani.

 

V pripetki pošiljam sklep UO o začetku kandidacijskega postopka za volitve funkcionarjev združenja, obrazec izjave kandidata za soglasje h kandidaturi in Pravilnik o postopku kandidiranja za volitve na skupščini Združenja Sever. Kandidati za predsednika in podpredsednike morajo priložiti pisno osebni pogled na opravljanje funkcije, za katero kandidira in delovanje Združenja Sever. K vsem kanidatovim osebnim podatkom pripišite tudi e-naslov za lažje posredovanje obvestil o odločitvah kandidacijske komisije. 

 

Veteranski pozdrav!

 

Anton Pozvek
Generalni sekretar Združenja Sever
M: 041 725 397

 

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2024