Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Nagovor predsednika PVD Sever za Pomurje Draga Ribaša

Datum: 07.03.2014

Avtor/Vir: Drago Ribaš

Spoštovane veteranke in veterani!

Na občnem zboru 28.2.2014 na Krajni smo pregledali delo društva v letu 2013 in ugotovili, da društvo deluje dobro, izvaja naloge zastavljene z letnim načrtom dela in je v Pomurskem prostoru in širše prepoznavno. Zaradi tega se je potrebno zahvaliti za dobro delo dosedanjemu predsedniku društva Cirilu MAGDIČU, članom upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča in vsem veterankam in veteranom, ki so nam pri tem pomagali. V veliko pomoč so nam bili župani Pomurskih občin s katerimi vodimo več skupnih projektov in so nam šli vedno na roko ko smo jih potrebovali in seveda vsem drugim društvom, policijski upravi, upravnim enotam v Pomurju in najbrž še komu.
Pred nami je zelo težko leto tako na področju zagotavljanja stabilnega financiranja projektov, socialnih stisk članstva in še marsikaj drugega nas po vsej verjetnosti čaka v tem času.

Sam sem optimist, če smo znali skoraj goloroki pregnati tanke, se rešiti obkolitve mejnih prehodov, omogočiti v času vojne skoraj normalno življenje prebivalstvu, bomo znali najti tudi pot skozi krizo. Pomembno je, da zagotavljamo enotnost društva, da ugotovimo ali so med nami člani, ki so potrebni nujne pomoči in najdemo način, da jim pomagamo, da si prek zveze Sever prizadevamo za vrnitev bonitet veteranov in da smo pokončni.

V letošnjem letu se bomo lotili prenove Statuta in ostalih aktov društva, ki so ali zastareli ali pa preveč zapleteni za operativno rabo, kar se je med drugim pokazalo tudi na občnem zboru. Istočasno bomo preverili v široki razpravi ali je sedanja organiziranost ustrezna in v pozitivnem primeru to vnesli v Statut.

Kot sem že omenil bo zelo velik poudarek dan delu na področju sociale tako z delom v komisiji zveze, ki ima vpliv na resornem ministrstvu, kot tudi s spremljanjem socialnega statusa članov in morebitni hitri zagotovitvi pomoči potrebnim.

Tudi druženje in šport ta potreba. Zato se bomo udeleževali športnih tekmovanj združenja, športnih prireditev drugih društev in združenj doma in v tujini, tudi na srečanju aktivnih in upokojenih delavcev PU v Odrancih. Organizirali bomo vsaj eden izlet članic in članov, sodelovali z IPA in PSS pri organizaciji dedka mraza.

Naša temeljna dejavnost se bo kazala v organizaciji tradicionalnih pohodov, ki bodo letos v Dolgi vasi in Gornji Radgoni in seveda pohodu Gornja Radgona Radenci, z domoljubi iz Puconcev bomo šli na Vanečo. Skupaj z PU M Sobota bomo organizirali proslavo in razstavo ob dnevu državnosti. Udeleževali se bomo državnih proslav in proslav občin ob državnih praznikih.

Svečano bomo obeležili naš dvajsetletni obstoj kot društva in zveze in svečano počastili obletnico akcije Sever.

Naši člani so bili soavtorji zbornika o hraniteljih orožja, ki je izšel te dni, končuje se projekt izdaje knjige o bojih pomurske policije med osamosvojitveno vojno. Sodelujemo pri projektu PU M Sobota o zgodovini pomurske policije. Začeli bomo ustvarjati zbirko pričevanj in gradiva udeležencev osamosvojitvene vojne, ki bo na razpolago proučevalcem te zgodovine.

Nadaljevali bomo zgledno sodelovanje z drugimi društvi SEVER, z domoljubnimi društvi na našem območju, z domoljubnimi organizacijami na madžarskem in hrvaškem in seveda z društvi na PU M Sobota, obema sindikatoma ter seveda vodstvom PU.

Zelo pomemben projekt bo pridobivanje sredstev za delovanje društva izven članarine, ker bomo samo tako lahko zagotovili nemoteno delovanje društva in izvajanje letnega načrta dela.

Naša spletna stran bo aktualna, če jo bomo kot tako sami vzdrževali aktualno, torej, da bomo urednika spletne strani zasipali z članki, predlogi, pobudami. Poskušali bomo dobiti čim več spletnih naslovov članic in članov, da bo pretok informacij hitrejši in cenejši.

Spoštovane članice in člani skupaj z vami bomo uspešno peljali društvo skozi ta neprijazen čas, ker smo skupaj močni in lahko tudi kaj spremenimo, pomagamo sebi in drugim. Zaradi tega si zelo želim pomoči vseh članic in članov pri delu in aktivnostih društva.

Drago Ribaš
predsednik društva
 

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2023