Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

29. spominski pohod na Triglav 11.-12.7.2014

Datum: 16.05.2014

Avtor/Vir: Anton Pozvek

V nadaljevanju objavljamo razpis 29. tradicionalnega spominskega pohoda združenja borcev za vrednote NOB,veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS in SEVER) in Slovenskih častnikov naTriglav.

Vse podrobnosti so v priponkah.

Opozarjam na nekaj dejstev:

 

- na Kredarici ima ZS za prenočevanje 42 mest, od tega najmanj 8 za pohodnike iz Ankarana. Ostali pohodniki Sever bodo prenočevali v domu Planika ali na Staničevi koči. Dokončen razpored uporabnikov bo narejen po prejemu prijav, o končni razporeditvi pa boste obveščeni po 1. 7. 2014. Pri razvrščanju po kočah bo upoštevan lanski razpored nočitev;

- enak kriterij velja tudi za rezervacije nočitev v Vadbenem centru SV na Pokljuki ali v vojašnici na Bohinjski Beli, ki jih boste tudi letos plačali Združenju Sever po izstavljenem računu in neglede na to, ali bo prenočišče kasneje tudi koriščeno;

 

- ZS bo poskušalo zagotoviti prevoze s službenimi vozili policije, o čemer boste obveščeni naknadno;

 

- priporočamo opremljenost pohodnikov s prapori društev (slovesnosti na Kredarici in na Rudnem polju), udeležbo prapora pa sporočite na ZS skupaj s prijavo udeležencev;

 

- z obvestilom o prijavi pohodnikov sporočite tudi me in priimek ter telefon osebe, ki bo prevzela kupone za bivanje, prehrano, majice in drugo za pohodnike iz posameznega društva. Pohodniki morajo vrečke z artili in rezeravcijskimi kuponi prevzeti v pisarni organizacijskega odbora v hotelu Center na Pokljuki pred vzponom na Triglav, saj brez rezervacijskih kuponov nočitev v kočah na Triglavu ne bo mogoča;

 

- skenirane izpolnjene in podpisane prijavnice ter seznam z vsemi podatki s prijavnice čimprej, najkasneje pa do 17. 6. 2014, pošljite na e-naslov info@zdruzenje-sever.si;

 

- stroške organizacije pohoda v višini 10 € po udeležencu bo poravnalo Združenje Sever, razliko stroškov v višini 7 € in stroške bivanja (Kredarica - 20 €, Planika in Staničeva koča - 18 €, VC Pokljuka ali vojašnica Bohinjska Bela - 4 €) pa plačajo društva. Društva denar nakažejo na TRR Združenja Sever št. 03100-1000038478, pri SKB, Ajdovščina 4, v Ljubljani, po prejemu končnega obračuna stroškov po pohodu. Stroške za pohodnike Ankaran - Triglav letos krije Združenje Sever.

 

- na zbirni obrazec napišite tudi tiste, ki se bodo udeležili samo proslave na Rudnem polju, da bodo dobili vrečko z majico, značko in bonom za prehrano.

 

 

Predlagam, da s prijavami pohitite, saj bo pri razporejanju dana prednost tistim, ki se bodo prej prijavili. Na Kredarici imamo zagotovljeno kvoto, česar pa v drugih kočah ni. Pri odgovorni osebi v organizacijskem odboru bom sproti rezerviral sobe, če bom imel podatke o udeležbi. V društvih poskrbite, da bodo pohodniki dobro seznanjeni  o vsem, kar morajo vedeti o udeležbi in prijavah, da ne bo nepotrebnih težav (pomanjkljivi podatki, veliko sprememb, zamujanje).

 

Prosim za upoštevanja roka za prijavo, saj moram urejene in popolne sezname posredovati organizacijskemu odboru najkasneje 17. 6. 2014.


Lep pozdrav

 

Anton Pozvek
Generalni sekretar Združenja Sever
M: 041 725 397

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2024