Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

16. TRADICIONALNI POHOD NA TRIGLAV

Datum: 26.05.2015

 
16.  9.  2000 je bil organiziran 1. policijski pohod na Triglav, predvsem z namenom, da se čim več slovenskih policistk in policistov, ljubiteljev pohodništva in narave, skupaj poda na najvišji slovenski vrh. V teh letih je pohod postal tradicionalen.
 
Letos bomo organizirali že 16. tradicionalni pohod na najvišji slovenski vrh, ki bo

               

                                                                     v četrtek 2. in petek 3. julija 2015

 

Rezervni termin pohoda bo v primeru slabega  vremena določen naknadno (predvidoma pa zadnji teden v avgustu).

 
Organiziranega pohoda se lahko udeležite iz naslednjih smeri:
- iz  Pokljuke (zbirno mesto je ob 6. uri na Rudnem polju pri objektu Slovenske vojske),
- iz doline Krme (zbirno mesto je ob 6. uri na parkirišču pred zapornico, okoli 10 minut vožnje od Kovinarske koče).
 
Udeleženci se pohoda udeležite prostovoljno in v prostem času ter na lastno odgovornost,  še  posebej če se boste na Triglav odpravili iz drugih smeri. Stroške prehrane in nočitve nosite sami - stroški nočitve na Kredarici in organizacije  pohoda  znašajo  25  evrov.  V  znesek  je  všteta nočitev na Kredarici, izdelava znakov ter izkaznic in spominsko darilo za vsakega udeleženca). Pomembno je, da ste ustrezno fizično pripravljeni in opremljeni. S seboj imejte ustrezno planinsko opremo, predvsem obutev in za primer slabega vremena primerna in topla oblačila (v nahrbtniku naj bodo tudi  kapa,  rokavice,  itd.).  Za  na pot s seboj imejte še nekaj hrane in pijače  iz nahrbtnika. Priporočamo tudi uporabo zaščitnih čelad, zaradi vse pogostejšega padanja kamenja.

Ker  na  pohodu pričakujemo večje število planincev, zaradi odgovornosti ne moremo  sprejemati  prijav  za  otroke  stare do 14 let. Policisti lahko na pohod prijavite tudi družinske člane in sorodnike.

Pohodniki  tudi  tokrat  ne boste prepuščeni sami sebi, pri organizaciji in vodenju pohoda bodo tudi letos sodelovali policisti PPE III – Gorske enote.
Poudarjamo,  da  bo  organizacijski  odbor poskrbel za varovanje pohodnikov samo iz prej omenjenih dveh, uradnih smeri pohoda.

Člani organizacijskega odbora so leta 2003 pripravili spominske knjižice, v katere so bile pohodnikom vtisnjene štampiljke tradicionalnega pohoda policistov na Triglav,  kar bo organizirano tudi letos. Pohodnikom, ki se bodo petič in desetič udeležili pohoda, bomo na Kredarici, kjer je predvideno prenočevanje, podelili tudi spominska priznanja.

Zaradi ustrezne organizacije pohoda in pravočasne rezervacije prenočišč v planinskem domu na Kredarici, o udeležbi sporočite naslednje podatke:
- ime in priimek
- enota
- tel. številka (GSM)
- za vsakega udeleženca – ali bo prenočeval na Kredarici
- predvidena smer pohoda
- podatek ali se pohoda udeležujete petič oz. desetič.
 
Zainteresirani navedene podatke sporočite najkasneje do petka 26. junija 2015 Sanji Potušek na  e-mail:  sanja.potusek@policija.si  ali  Dušanu Žnidaršiču na e-mail: dusan.znidarsic@policija.si. V nujnih primerih lahko tudi pokličete, in sicer je kontakt Sanja Potušek – tel. št. 031 704 920.

Ostale informacije o 16. pohodu policistov na Triglav vam bomo člani organizacijskega odbora posredovali pravočasno.

Planinski pozdrav!
 
ORAGNIZACIJSKI ODBOR
 
Podpisnik:

Marjan Fank
generalni direktor policije
glavni policijski svetnik

 

Opozarjamo na nekaj dejstev:

- na Kredarici ima ZS za prenočevanje 42 mest, od tega najmanj 8 za pohodnike iz Ankarana. Ostali pohodniki Sever bodo prenočevali v domu Planika ali na Staničevi koči. Dokončen razpored uporabnikov bo narejen po prejemu prijav, o končni razporeditvi pa boste obveščeni po 2. juliju 2015. Pri razvrščanju po kočah bo upoštevan lanski razpored nočitev;

- Enak kriterij velja tudi za rezervacije nočitev v Vadbenem centru SV na Pokljuki in v vojašnici na Bohinjski Beli, ki jih boste letos plačali Združenju Sever po izstavljenem računu in neglede na to, ali bo prenočišče kasneje tudi koriščeno;

- ZS bo poskušalo zagotoviti prevoze s službenimi vozili policije, o čemer boste obveščeni naknadno;

- priporočam opremljenost pohodnikov s prapori društev (slovesnosti na Kredarici in na Rudnem polju), udeležbo prapora pa sporočite na ZS skupaj s prijavo udeležencev;

- z obvestilom o prijavi pohodnikov sporočite tudi ime in priimek ter telefon osebe, ki bo prevzela kupone za bivanje, prehrano, majice in drugo za pohodnike iz posameznega društva. Pohodniki morajo vrečke z artili in rezeravcijskimi kuponi prevzeti v pisarni v hotelu Center na Rudnem polju predno nadaljujejo pot na Triglav. Tisti, ki želijo bone za prenočišče in prehrano prevzeti na Kredarici, naj to označijo na prijavnici - ostale artikle prevzamejo ob sestopu z Triglava na Rudno polje. Kosilo za pohodnike bo na Rudnem polju do 13. ure, ko se začne proslava.

- izpolnjene in podpisane prijavnice ter seznam z vsemi podatki s prijavnice čimprej, najkasneje pa do 17. junija 2015 dostavite na Združenje Sever, Štefanova 2, 1000 Ljubljana ali skenirane na e-naslov info@zdruzenje-sever.si;

- stroške organizacije pohoda v višini 10 € po udeležencu bo poravnalo Združenje Sever, razliko stroškov v višini 7 € in stroške bivanja (Kredarica 20 €, Planika in Staničeva koča pa 18 €, VC Pokljuka in vojašnica Boh. Bela 5 €) pa plačajo društva. Društva denar nakažejo na TRR Združenja Sever št. 03100-1000038478, pri SKB, Ajdovščina 4, v Ljubljani, po prejemu končnega obračuna stroškov po pohodu. Stroške za pohodnike Ankaran - Triglav letos krije ZVVS.

- letos je možno prijaviti tudi tiste, ki se bodo udeležili le zaključne prireditve na Rudnem polju. Tudi te prijavite na zbirnem seznamu do 17. junija 2015. Kotizacija zanje znaša 12 € - združenje plača 6 € in društva 6 € (prehrana, majica in bilten).

Predlagam, da s prijavami pohitite, saj bo pri razporejanju dana prednost tistim, ki se bodo prej prijavili. Na Kredarici imamo zagotovljeno kvoto, česar pa v drugih kočah ni. Pri odgovorni osebi v organizacijskem odboru bom sproti rezerviral sobe, če bom imel podatke o udeležbi. V društvih poskrbite, da bodo pohodniki dobro seznanjeni o vsem, kar morajo vedeti o udeležbi in prijavah, da ne bo nepotrebnih težav (pomanjkljivi podatki, veliko sprememb, zamujanje).

Prosim za upoštevanja roka za prijavo, saj moram urejene in popolne sezname posredovati organizacijskemu odboru najkasneje 18. 6. 2015.

Lep pozdrav

Anton Pozvek
Generalni sekretar Združenja Sever
M: 041 725 397

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2024