Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Proslava v počastitev 27.aprila in priznanja

Datum: 18.04.2016

Občina Ljutomer in Združenje borcev za vrednote NOB Ljutomer sta v petek, 15. aprila na Cvenu, pripravila osrednjo proslavo v počastitev 27. aprila – Dneva  upora proti okupatorju in obletnici ustrelitve dvajsetih talcev na Moti 2. aprila 1945.Ob tej priliki so bila podeljena  tudi  priznanja sodelujočim v natečaju » Spominska obeležja pripovedujejo«

 Območni odbor združenja Zveze borcev za vrednote NOB Ljutomer, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer, Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje, pododbor Ljutomer in Območno združenje slovenskih častnikov Ljutomer, so konec meseca novembra 2015 ob podpori občin Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej razpisala natečaj na temo »Spominska obeležja pripovedujejo«. Sodelovanje na natečaju so ponudili vsem osnovnim šolam in gimnaziji na območju delovanja. Učenci osnovnih šol so ustvarjali na likovnem in literarnem področju, dijaki gimnazije pa so pisali raziskovalne naloge. Z razkrivanjem obeležij in iskanjem njihovih sporočilnih vrednosti so učenci in dijaki spoznavali zgodovino lastnega okolja in na ta način krepili svoj odnos do domovine in svoje domoljubje.
Na razpis so svoja dela poslali učenci iz OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Mala Nedelja, OŠ Razkrižje in OŠ Veržej ter dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Skupaj so prejeli 19 del. Prispela likovna dela je ocenila komisija pod vodstvom akademskega slikarja, mag. Vladimirja Potočnika, literarne prispevke in raziskovalne naloge pa komisija pod vodstvom profesorice slovenščine Silve Kosi.

Nagrade in priznanja najuspešnejšim mladim ustvarjalcem so podelili mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, Alojz Filipič, predsednik OZ VVS Ljutomer in Branko Kos, predsednik PVD Sever za Pomurje, pododbor Ljutomer.

Najmlajši, učenci petih razredov, so ustvarjali likovne upodobitve spominskih obeležij. Knjižne nagrade, ki jih je donirala Občina Razkrižje, so prejeli:
Lana Ivezič iz OŠ Razkrižje, pod vodstvom Bojane Pergar Stolnik,
Lara Gregorec iz OŠ Janka Ribiča Cezanjevci pod vodstvom mentorice Melite Krampelj,
Lara Grnjak in Taja Mlakar iz OŠ I. C. Ljutomer pod vodstvom mentorja Vitomirja Kaučiča ter
Ana Majcen iz OŠ Mala Nedelja pod vodstvom mentorice Klaudije Zadravec.
Učenci osmih razredov osnovnih šol, ki so pisali literarne prispevke na razpisano temo. Knjižne nagrade avtorjem petih najboljših literarnih del je donirala Občina Križevci, prejeli pa so jih:
Anja Pušenjak iz OŠ Janka Ribiča Cezanjevci pod vodstvom mentorice Karmen Rauter,
Mirjam Ivančič in Romina Erjavec iz OŠ Veržej pod vodstvom mentorice Zalike Horvat ter
Saša Polanič iz OŠ I. C. Ljutomer pod vodstvom mentorice Metke Ohman.
Dijaki drugih letnikov so izdelovali raziskovalne naloge. Knjižne nagrade avtorjem petih najboljših raziskovalnih nalog je donirala Občina Veržej, najboljše raziskovalne naloge so napisali:
Anja Makoter, Špela Pšak, Nina Žunič, Nina Štefanič in Nik Kristofič. Vsem je bila mentorica Suzana Rauter.
Nagrajeni učenci, dijaki in njihovi mentorji bodo deležni še posebne nagrade. Proti koncu šolskega leta se bodo odpeljali na strokovno ekskurzijo, katere prevozne stroške bo financirala Občina Ljutomer.

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2023