Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Streljanje z zračno puško

Datum: 25.05.2017

V počastitev 27.letnice Maneverske strukture Strelsko društvo Jezero iz Dobrovnika in Policijski veteransko društvo Sever za Pomurje organizirata strelsko tekmovanje

 KI BO V SOBOTO  DNE  17.06.2017  S PRIČETKOM OB 09.00 URI

NA ZRAČNEM STRELIŠČU V DOBROVNIKU, DOBROVNIK 297

 

 

 POPOZICIJE:

  1. Posamezno ekipo sestavljajo trije (3) strelci/ke. Ekipe so lahko mešane po spolu.
  2. Ista ekipa in isti posameznik lahko streljajo samo enkrat.
  3. Dosežen rezultat posameznika dosežen v ekipi se hkrati upošteva za posamezno razvrstitev za

       podelitev medalj.

  1. Strelja se iz stoječega položaja brez naslona na razdalji 10 m. Tekmovanje poteka na 9

      steznem avtomatskem zračnem strelišču v Dobrovniku

  1. Poizkusni streli (čas 10') in 20 strelov za oceno, po 2 strela v tarčo R8.
  2. Strelja se izključno s serijskimi zračnimi puškami. Strelja se s svojim orožjem in diaboli.

      Posamezniku ali ekipi, ki po predhodnem zaprosilu  zaprosi za orožje in diabole, organizator

      zagotovi le to brezplačno.

  1. Organizator lahko po predhodnem zaprosilu in prijavi ekipe, zagotovi serijske zračne puške in

      diabole /”metke”/.

  1. Štartnina za ekipo, znaša 30 €, za posameznika 10 €. V štartnino je všteta malica in ena

     brezalkoholna pijača. Štartnina se nakaže na gornji  poslovni račun ali po dogovoru  poravna

     pred začetkom tekmovanja. Vsaka prijavljena ekipa je dolžna poravnati štartnino ne glede, če

     se je tekmovanja udeležila in se ji v tem primeru prijavnina ne vrača

Prijave sprejemamo predhodno na email: sdjezero.dobrovnik@gmail.com, najkasneje do 10.06. 2017 zaradi priprave točnega razporeda tekmovanja.

 

Po poteku roka za prijavo organizator  dodatnih prijav ne sprejema. Organizator si pridržuje možnost odpovedi tekmovanja v primeru manjšega števila ekip, takrat se vsem prijavljenim prijavnina vrne. V primeru velikega števila prijavljenih ekip  si organizator pridržuje pravico omejitve.

 

V prijavi  je potrebno navesti ime ekipe in imena posameznikov, ki bodo tekmovali, ter kontaktno osebo in morebitni osebni kontakt / tel.številko, iod/

 

Razpored tekmovanja bo vodjem ekip posredovan po emailu najkasneje do 12.06.2017

 

Prve tri ekipe prejmejo pokale, posamezniki pa medalje. Organizator bo podelil tudi prehodni  pokal.

 

Morebitne informacije so dostopne :

Bedek Ernest 041 310 741,

Tomaž Benkovič 041 747 351

 

 

VLJUDNO VABLJENI!                  

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2023