Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Pomurje je gorelo modro

Datum: 26.04.2018

Članice in člani Policijskega veteranskega društva (PVD) Sever za Pomurje imajo od začetka v svojem statutu zapisan eden od namenov svojega obstoja in cilj ohranjanje spomina na dogodke pred vojno za osamosvojitev Republike Slovenije, med in takoj po njej. Torej za čas, ko so se končno uresničile sanje Slovencev o svoji državi.

Ves čas se je zbiralo slikovno gradivo, predstavljeni so bili ti posamezni dogodki v Pomurju na slovesnostih in posvetih. Člani so sodelovali pri izdelavi zbornikov, ki jih je pripravilo Združenje Sever (npr. modri ščit). Izdelan je bil tudi dokumentarni film z naslovom Gornja Radgona 1991. V letu 2014 smo dogodke delno osvetlili v naši samostojni knjigi Zgodovina Pomurske policije in orožništva.

Leta 2016 pa se je začelo resno delo pri pripravi zbornika o osamosvojitveni vojni v Pomurju, ki ga je vodil uredniški odbor. Izdelan je bil osnovni koncept in način dela ter zbiranje in vrednotenje dokumentov, razgovori z udeleženci osamosvojitvene vojne 1991.

Knjiga je koncipirana na načelu, ki ga zagovarja policija od osamosvojitvene vojne 1991, da je bila policija oziroma organi za notranje zadeve, kot se je takrat imenovala, pripravljena na morebitne izredne razmere ali vojno ali vsaj najbolj pripravljen organ v takratni Socialistični Republiki Sloveniji. Zaradi tega knjiga izhaja iz dogodkov leta 1972, ko so v Socialistično Federativno Republiko Jugoslavijo vdrli teroristi z namenom dviga revolucije. Predsednik SFRJ Josip Broz Tito je takrat zahteval od Jugoslovanske ljudske armade in organov za notranje zadeve (ONZ), da ustanovijo enote za proti specialno delovanje.

ONZ so ukaz izvedli tako, da so ustanovili bataljon milice za proti specialno delovanje kot enoto na sklic in vod za posebne naloge – bodočo specialno enoto policije. Bataljon se je preimenoval že leta 1975 in reorganiziral v posebne enote milice po posameznih upravah za notranje zadeve v republiki. Istočasno pa so z rezervnimi miličniki na enotah milice in kriminalistične službe začeli z usposabljanjem vojnih enot milice.

Milica se je preizkušala skozi usposabljanja in večje vaje. Poseben preizkus je bilo delovanje na Kosovu od leta 1981 do l990, kjer so se pridobile izkušnje. Pravi test je bila akcija Sever, ko je slovenska milica s kriminalistično službo 1.12.1989 preprečila miting resnice v Ljubljani in prvič po drugi svetovni vojni zaprla mejo s sosednjo republiko.

Vse te vaje, usposabljanja in dejansko delo je v knjigi osredotočeno na delo Pomurske policije. Prav tako delovanje miličnikov v Manevrski strukturi narodne zaščite v Pomurju in pripravah na vojno. Vojna je opisana po bojevališčih, kjer so se vršili oboroženi spopadi z JLA in po postajam milice s splošnim delovnim področjem. Posebna pozornost je bila posvečena vojnim ujetnikom, ki jih je bilo v Pomurju posebej veliko.

Dogodki po vojni se nanašajo na odhod JLA in prevzem njihovih objektov, redno delo policije in prevzemanje nove – južne meje.

Dne 11.5.2018 je bil tako v prostorih predstavljen zbornik Pomurje je gorelo modro. Zbrane so nagovorili direktor PU Murska Sobota magister Damir Ivančič, predsednik PVD Sever za Pomurje Drago Ribaš in predsednik Združenja Sever doktor Tomaž Čas. Slednja sta tudi opisala vsebino knjige. Od ostalih avtorjev je nastajanje knjige opisal Milan Osterc. Prireditev je popestril orkester Slovenske policije.

S tem je PVD Sever za Pomurje dosegel enega od ciljev svojega delovanja, vendar pa delo še ni končano, ker so še dogodki, ki jih je potrebno raziskati in predvsem skupaj z zvezo veteranov vojne za Slovenijo nadaljevati delo z mladimi (predavanje po osnovnih in srednjih šolah) o tem času.

Pomurje je gorelo modro

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2023