Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Pohod na Triglav

Datum: 07.05.2018

Objavljamo  razpis za 33. spominski pohod na Triglav in prijavnico. Vse podrobnosti udeležbe na pohodu so razvidne iz razpisa.
 
Opozarjam na nekaj dejstev:
 

- na Kredarici ima ZPVD Sever za prenočevanje 42 mest, od tega najmanj 8 za pohodnike iz Ankarana. Ostali pohodniki Sever bodo prenočevali v domu Planika ali na Staničevi koči. Dokončen razpored uporabnikov bo narejen po prejemu prijav, o končni razporeditvi pa boste obveščeni po 5. juliju 2018. Pri razvrščanju po kočah bodo upoštevani razporedi nočitev iz prejšnjih let;
 
- enak kriterij velja tudi za rezervacije nočitev v Vadbenem centru SV na Pokljuki in v vojašnici na Bohinjski Beli, ki jih boste letos plačali ZPVD Sever po izstavljenem računu in neglede na to, ali bo prenočišče kasneje tudi koriščeno;
 
- ZPVD Sever bo poskušal zagotoviti prevoze s službenimi vozili policije, o čemer boste obveščeni naknadno;
 
- priporočam opremljenost pohodnikov s prapori društev (za slovesnosti na Kredarici in na Rudnem polju), udeležbo prapora pa sporočite na ZPVD Sever skupaj s prijavo udeležencev;
 
- z obvestilom o prijavi pohodnikov sporočite tudi ime, priimek in telefon osebe, ki bo prevzela kupone za bivanje, prehrano, majice in drugo za pohodnike iz posameznega društva. Pohodniki morajo vrečke z artili in rezeravcijskimi kuponi prevzeti v pisarni v hotelu Center na Rudnem polju predno nadaljujejo pot na Triglav.
Tisti, ki želijo bone za prenočišče in prehrano prevzeti na Kredarici, naj to označijo na prijavnici - ostale artikle pa prevzamejo ob sestopu z Triglava na Rudno polje. Kosilo za pohodnike bo na Rudnem polju od 10. do 13. ure, ko se začne proslava.
 
- izpolnjene in podpisane prijavnice ter seznam z vsemi podatki s prijavnice čimprej, najkasneje pa do 21. junija 2018 pošljite skenirane na e-naslov info@zdruzenje-sever.si ali dostavite na ZPVD Sever, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.
 
- stroške organizacije pohoda v višini 17 € po udeležencu bo poravnal ZPVD Sever, stroške bivanja (Kredarica, Planika in Staničeva koča po 20 €, VC Pokljuka in vojašnica Boh. Bela 6 €) pa plačajo društva. Društva denar nakažejo na TRR ZPVD Sever št. 03100-1000038478, pri SKB, Ajdovščina 4, v Ljubljani, po prejemu končnega obračuna stroškov po pohodu. Stroške za pohodnike Ankaran - Triglav krije ZPVD Sever.
 
- možno je prijaviti tudi tiste, ki se bodo udeležili le zaključne prireditve na Rudnem polju. Te prijave pošljite na zbirnem seznamu do 21. junija 2018. Kotizacija zanje znaša 17 € - ZPVD Sever plača 10 € in društva 7 € (bon za prehrano, majica, kapa, značka). 
 
Predlagam, da s prijavami pohitite, saj bo pri razporejanju dana prednost tistim, ki se bodo prej prijavili. Na Kredarici imamo zagotovljeno kvoto, česar pa v drugih kočah ni. Pri odgovorni osebi v organizacijskem odboru bom sproti rezerviral sobe, če bom imel podatke o udeležbi. V društvih poskrbite, da bodo pohodniki dobro seznanjeni  o vsem, kar morajo vedeti o udeležbi in prijavah, da ne bo nepotrebnih težav (pomanjkljivi podatki, veliko sprememb, zamujanje).
 
Prosim za upoštevanja roka za prijavo, saj moram urejene in popolne sezname posredovati organizacijskemu odboru najkasneje 22. 6. 2018.
 
Lep pozdrav

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2024