Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Pobuda Vladi RS-informacija

Datum: 15.04.2020

6.4.2020 sta Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih
veteranskih društev Sever na ministra za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti Janeza Cigler Kralja naslovili pobudo, da se tudi
prejemnikom veteranskega dodatka zagotovi enkratna denarna pomoč, kot že
nekaterim ranljivim skupinam prebivalcev in gospodarstvu.

V nadaljevanju objavljamo celotno besedilo:

»Spoštovani,

V Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih veteranskih
društev Sever ugotavljamo, da v dosedanjih ukrepih za pomoč prebivalstvu in
gospodarstvu t.i. protikorona ukrepih, niso zajeti prejemniki veteranskega
dodatka. Le ti, po naši oceni spadajo med najbolj ranljive skupine
prebivalstva, saj mnogim ta dodatek predstavlja edini vir dohodka.

Najvišji veteranski dodatek, ki ga lahko prejme veteran osamosvojitvene
vojne je 298 € na mesec in ocenjujemo, da bi denarna pomoč, ki je
opredeljena za druge ranljive skupine, morala pripadati tudi tej
kategoriji. Pri tem moramo opozoriti, da se cenzus za izračun višine
veteranskega dodatka ni spremenil v zadnjih 8 letih, tudi ob upoštevanju
minimalne inflacije 1-2% letno.

Prosimo vas, da nam sporočite, ali ministrstvo v tej zvezi predvideva
kakšne dodatne ukrepe v načrtovanih antikorona ukrepih 2 in 3, ki jih
napoveduje Vlada RS ter v kakšni obliki. V kolikor pa o tem še niste
razpravljali, vas prosimo, da našo pobudo obravnavate v naslednjih
usklajevanjih pri ukrepih za pomoč prebivalstvu RS.«

Pozvek Anton
Generalni sekretar ZPVD Sever

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2023