Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Prekmurščina, kinč predragi !

Datum: 20.11.2020

Pomemben korak k izdaji govoreče knjige Prekmurščina, kinč predragi!

Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota je novembra 2016 javno predstavilo pobudo za projekt Prekmurski jezik in kultura, ki je bil prvenstveno vezan na aktivnosti v okviru obeleževanja 100-letnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (2019). Bistvo projekta je promocija in ohranitev prekmurščine, tako na ozemlju Republike Slovenije, kot tudi v zamejstvu in pri Prekmurcih v tujini.

 

Projekt v društvu vse od njegove potrditve uresničujemo postopoma, posamezne aktivnosti pa so uvrščene v letne programske dokumente Prekmurskega društva GM MS in Zveze društev GM. Društvo koordinira tudi delo posebne raziskovalne in strokovne skupine, v kateri deluje vrsta priznanih slovenskih strokovnjakov z obeh največjih univerz, jezikoslovcev, akademikov, kulturnikov in pedagogov.

Kot pomemben del projekta je društvo med ostalim načrtovalo izdelavo posebne prekmurske govoreče knjige ali zvočne čitanke z naslovom Prekmurščina, kinč predragi – živa kulturna dediščina v zvoku in pisavi. Zvočna čitanka je zasnovana kot komplementaren, široko dostopen in reprezentativen interaktivni zvočni dokument prekmurske kulture, zgodovine in splošnih informacij, namenjen širši javnosti, ki bi ob slikovnem materialu vključeval nabor tekstov s prekmurskim besediščem od začetkov nastajanja prekmurske knjižne norme vse do danes.Pričakovani učinki so večplastni: prvenstveno gre za ohranjanje izvornega jezika, preko tega za krepitev narodnostne zavesti tako doma, kot tudi v zamejstvu, za ohranjanje etnoloških posebnosti in ljudskega izročila, za informiranje kar najširšega kroga ljudi o prekmurski zgodovini, posebej
zgodovini prekmurskega jezikovnega prostora tudi izven prekmurskih meja, ter za spodbujanje nastanka sodobnih tekstov v prekmurščini.

Izdaja čitanke je bila uvrščena tudi v program aktivnosti Odbora za pripravo aktivnosti ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, vendar do realizacije zaradi zahtevnosti, ki je presegala trenutne vsebinske in materialne zmožnosti, kljub vloženim naporom v času obeleževanja 100. obletnice ni prišlo.

To nas v naših prizadevanjih ni ustavilo. Projekt smo predstavili tudi pomurskim poslancem v DZ RS, ki so prepoznali vsebinsko težo projekta in idejo načeloma podprli.

Najbolj dejaven je bil poslanec mag. Dejan Židan, ki je dne 3. 11. 2020 glede prekmurske zvočne čitanke preko predsednika DZ Igorja Zorčiča poslal poslansko pobudo ministrici za izobraževanje, znanost in šport, ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu, ter ministru za kulturo. Minister za kulturo Dr. Vasko Simoniti je dne 18. 11. 2020 poslal odgovor, v katerem je med ostalim zapisano naslednje: Ministrstvo za kulturo podpira pobudo za izdajo prekmurske zvočne čitanke in delovanje Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota, popularizacijo prekmurske literature in kulture.

Zahvaljujemo se poslancu mag. Dejanu Židanu za njegovo podporo in aktivnost, prav tako pa ministru dr. Simonitiju za pripravljenost za uresničitev projekta. Na odgovor ostalih deležnikov še čakamo, a srčno upamo, da smo jih s svojimi prizadevanji prepričali in da bo ta pomemben projekt v doglednem času tudi uresničen.

Lep pozdrav in ostanite zdravi,


Marjan FARIČ, MA
predsednik PDGM MS

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2023