Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Spremembe stanovanjskega pravilnika

Datum: 21.12.2020

Po letih mrtvila se na področju reševanja stanovanjske problematike policijskih vojnih veteranov stvari vendarle urejajo. Minister za notranje zadeve je 3. 12. 2020 podpisal pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji službenih stanovanj……  in s tem omogočil ugodno reševanje odpovedi najemnih stanovanjskih pogodb (glej prilogo). Prosim, da novico posredujete vsem vašim članom in drugim, za katere veste, da so dobili odpoved stanovanjske najemne pogodbe, da si bodo v roku 90 dni zadeve uredili.

Kljub temu se v državnem zboru nadaljujejo aktivnosti za spremembe zakona o organizaciji in delu policije – ZODPol-F, o čemer bodo razpravljali na 36. nujni seji odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki bo 11. 12. 2020, ob 09. uri. Pismo podpore temu smo posredovali v državni zbor (priloženo spodaj). 

--------------

Spoštovani, 

V Zvezi policijskih veteranskih društev Sever v celoti podpiramo predlagane spremembe in dopolnitve ZODPol. Stanovanjska problematika policijskih veteranov v najemniških stanovanjih MNZ/Policije se vleče že vrsto let. Vsi naši poizkusi, da bi z dopolnitvami zakona o vojnih veteranih ali kako drugače problematiko rešili v korist prizadetih veteranov, so bili do sedaj neuspešni.  

Veseli nas, da se je reševanja te problematike v zadnjem trenutku lotil tudi minister za notranje zadeve, ki je 3. 12. 2020 podpisal Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji službenih stanovanj ….., s katerim bodo obvestila MNZ o poteku najemnega razmerja in zahtevi za predajo izpraznjenega stanovanja po 4. 12. 2020 prenehala učinkovati, saj bodo prizadeti najemniki lahko podaljšali najemne pogodbe. Žal je ta možnost za nekatere najemnike-vojne veterane prišla prepozno. 

Prepričani smo, da bodo predlagane spremembe in dopolnitve ZODPol dodatno izboljšale pravno varnost najemnikov službenih stanovanj pred morebitnimi podobnimi posegi v stanovanjski pravilnik MNZ v prihodnje. Ne smejo se vrniti razmere, ko so bili upokojeni policisti–vojni veterani od leta 2017 v neenakopravnem položaju glede na ostale upokojene javne uslužbence. Konec leta 2020 bi bila izčrpana možnost podaljševanja najemnih pogodb za službena stanovanja, ki jo je na podlagi 13.c člena Pravilnika o oddaji službenih stanovanj ... uveljavljal generalni direktor policije za tiste posameznike, ki so 2017 dobili obvestilo, da se morajo iz službenih stanovanj izseliti. Tako bi bili naslednje - jubilejno leto, ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije, ki so jo v letih 1989 - 1991 tudi z orožjem branili policijski vojni veterani, slednji tudi prisilno deložirani iz dosedanjih najemnih stanovanj. Upokojeni ali še zaposleni policisti vojni veterani bi tako z grenkim priokusom plačali davek, ki ga je povzročila država s svojim "domnevno" nespametnim odnosom ob prodaji stanovanj po Jazbinškovem zakonu, z zanemarjanjem novonastale stanovanjske problematike zaradi ne-zagotavljanja potrebnega stanovanjskega fonda za državljane in ker ni zagotavljanja potrebnih resursov za delo varnostnih organov, zlasti Policije v zadnjih 30-ih letih. 

Anton Pozvek 

Generalni sekretar ZPVD Sever

 

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2023