Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

Pismo predsednika ZPVD Sever

Datum: 20.04.2021

Spoštovane policijske vojne veteranke in veterani!

9. aprila 2021 sem vsem podpredsednikom zveze in predsednikom društev Sever posredoval  pismo  o mojem pogledu in pogledu predsednika ZVVS na poročanje različnih  medijev  o  pismu  in razpisu ZVSO za kviz z učenci in dijaki na NOVA24TV,  ko želi stranka SDS preko domoljubja stopiti v šolski prostor in ga  ukrojiti  po  svojem. Pri tem se postavlja vprašanje, kako se naj mi in ZVVS odzovemo na to strankarsko početje. Že v tem pismu sem navedel mnenje, da  se  v  tej  fazi z ZVSO ne spuščamo v nobeno debato, še manj pa v javno obsodbo  njihovega  početja,  ampak  da  z  vsemi  argumenti, ki jih imamo, »napademo«  oziroma pritisnemo na ministrstvo za šolstvo in šport, predvsem na  ministrico  in  direktorja zavoda za šolstvo. Ob tem moram povedati, da
sem dobil le nekaj vaših odgovorov.

Ob  tej  priložnosti vas obveščam, da sva s predsednikom ZVVS sodelovala na
1.  seji  častnega odbora za pripravo praznovanja 30. letnice samostojnosti
in  obrambe  naše domovine, katero je vodil predsednik Republike Slovenije.
Nekateri   ste  že  bili  obveščeni,  da  so  bili  vsi  naši  predlogi  za
organizacijo dogodkov ob navedeni obletnici sprejeti z odobravanjem.

Na  seji  častnega  odbora  je  predsednik  ZVVS  ob  moji  podpori posebej
izpostavil našo pripravljenost prenesti opise posameznih bojnih spopadov in
drugih  dogodkov  v posameznih pokrajinah med vojno za Slovenijo učencem in
dijakom  v  osnovnih  in  srednjih  šolah  ter  poudaril,  da  bi  navedene
zgodovinsko  pomembne dogodke predstavili tisti pripadniki TO in milice, ki
so  v teh aktivnostih tudi neposredno sodelovali, ne glede ali danes so ali
pa  niso člani katere veteranske ali domoljubne organizacije. Ministrica za
znanost, izobraževanje in šport je naš predlog z zadovoljstvom sprejela ter
obljubila,  da  bo  ravnateljem  vseh  osnovnih in srednjih šol v Sloveniji
posredovala ustrezna navodila.

Po končanem sestanku častnega odbora smo se ministrici zahvalili v posebnem
pismu in nekoliko bolj natančno opisali in predstavil našo idejo. Pismu, ki
ga  je posredovala ZVVS je sledila zahteva državnega sekretarja Ministrstva
za  znanost,  izobraževanje  in šport, da mu naj posredujemo osebne podatke
vseh  tistih  oseb,  ki bi učencem in dijakom, kot neposredni udeleženci in
žive  priče  takratnih  dogodkov,  te  dogodke  tudi  predstavili. Navedeni
zahtevi  državnega  sekretarja  iz  objektivnih  in  drugih  splošno znanih
razlogov  nismo  ustregli.  Je  pa  bil v zadnjih dneh opravljen razgovor s
predstojnikom  Zavoda  za šolstvo Republike Slovenije, kateri je zagotovil,
da  bo  s  svojo  okrožnico  v  začetku  meseca maja ravnateljem posredoval
ustrezna navodila.

V  primeru,  da  bo  do  tega  res  prišlo,  vas prosim, da se z ravnatelji
dogovorite,  kako  boste lahko do konca letošnjega jubilejnega leta izvedli
čim  več  aktivnosti  z  učenci  in dijaki ter tako poskrbeli za ohranjanje
zgodovinskega spomina na čas osamosvajanja naše države.

V  tem  času  ste  v  medijih  lahko  prebrali  informacije  o organizaciji
posebnega  kviza  za  učence in dijake osnovnih in srednjih šol na NOVA24TV
ter informacije o predvidenih nagradah. Žal pa nikjer nismo prebrali, da bi
ministrstvo   za  znanost,  šolstvo  in  šport  ali  najbolj  odgovorni  na
ministrstvu  imeli  kakršen  koli  pomislek glede tega, čeprav je popolnoma
jasno,  da  gre  za  aktivnost  politične stranke, ki na tak način vstopa v
vzgojno izobraževalni proces, čeprav s tem grobo kršijo zakonodajo.

Tako od ministrstva za znanost, šolstvo in šport upravičeno pričakujemo, da
bo  skrbelo  za  ohranjanje  avtonomije  šolskega  prostora  in  preprečilo
neposreden  vstop  političnim  strankam  in  verskim skupnostim v pedagoški
proces. Spoštovani, naša veteranska organizacija ni ne politična in še manj
strankarska  organizacija,  zato  se  kljub  očitni  diskriminaciji ne bomo
spuščali v pritlehne razprave, pač pa bomo storili vse in iskali načine, da
mlade  čim  bolj  objektivno  seznanimo  z  dogodki  takratnega časa, ko je
Slovenija postala samostojna država.

Prosim, da z vsebino navedenega pisma seznanite naše člane.

Praznujmo častno in dostojanstveno!

dr. Tomaž Čas
predsednik ZPVD Sever
M: 041 725 398

» Vse novice in obvestila


Politika zasebnosti in varstva podatkov

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota

E-pošta: sever.pomurje@gmail.com

PVD Sever Pomurje 2024